Journals

 • Results of National Scientific Research International Journal

  Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor is an international scientific journal published monthly in electronic form. The journal is open to all young researchers, students, masters, professors and doctoral students, as well as staff of secondary schools.
  The main purpose of the journal is to acquaint researchers around the world with modern ideas, to revitalize their scientific activities, to increase their scientific prestige and potential, to increase their participation in various innovative researches, to increase the scientific and practical significance of research and disseminate it to the general public.
  The journal Results of National Scientific Research is indexed in about 5 international databases and articles are accepted in the following areas:
  1. Philological sciences
  2. Pedagogical sciences
  3. Social sciences and humanities
  4. Exact sciences
  5. Natural sciences
  6. Economics
  7. Psychological sciences
  8. Arts and Culture
  9. Medical sciences
  10. Technical sciences
  The scientific journal accepts articles in the following languages:
  Uzbek, Russian, English, German, Kazakh, Tajik, Karakalpak
  Google scholar OpenAire Academia.edu archive.org Zenedo Doi

 • INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O‘RNI

  OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TAʼLIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

  TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI 

  INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN ORNIMAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
  ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

  Konferensiyaning ilmiy yo‘nalishi – raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning nazariy va amaliy jihatlari. Innovatsion  iqtisodiyotni  shakllantirishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining turli sohalarida qo‘llash bo‘yicha respublika olimlarining ilmiy izlanishlarini muhokama qilish. Konferensiyaning maqsadi iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida innovatsion texnologiyalarni har tomonlama qo‘llash borasida amalga oshirilayotgan davlat islohotlari hamda istiqbol yo‘nalishlarini aniqlash, bu borada amaliy taklif va tavsiyalar tayyorlash. Respublikamiz olimlarining bu sohada olib borayotgan ilmiy tadqiqotlari bo‘yicha tajriba almashish va yosh olim hamda mutaxassislar malakasini oshirishga qaratilgan.

  Mazkur respublika ilmiy-amaliy konferensiyada qo‘yidagi muammolar muhokama qilinadi:

  • iqtisodiyotni raqamlashtirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llashni rivojlantirishning asosiy jabhalari;
  • innovatsion iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari;
  • raqamli iqtisodiyotni modellashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.
  • Konferensiya materillariga qо‘yiladigan talablar

   Maqolada kо‘tarilgan muammolarning mazmuni, tadqiqot uslubining tavsifi, muallif tomonidan olingan ma’lumotlar hamda xulosalar qisqa va aniq bо‘lishi kerak.

   Rasmiylashtirishga qо‘yiladigan talablar:

   • Maqola nomi, annotatsiya va kalit soʻzlar ko‘rsatib o‘tilishi lozim;
   • Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 3 sm, oʻngdan 1,5 sm xoshiyaga ega boʻlishi kerak;
   • Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 12 oʻlchamida, 1,15 intervalda boʻlishi va 3-5 bet hajmda boʻlishi lozim.
 • ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

  USE OF MODERN METHODS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE

  ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

  Country: Uzbekistan

  Mamlakat: O'zbekiston

 • Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal

  Har oyda elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal. Jurnal barcha yosh tadqiqotchilar, talabalar, magistrlar, professor va doktorantlar hamda umumta’lim maktablari xodimlari uchun ochiq. Jurnalning asosiy maqsadi dunyo tadqiqotchilarini zamonaviy g‘oyalar bilan yaqindan tanishtirish, ularning ilmiy faoliyatini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini oshirish, turli innovatsion tadqiqotlardagi faolligini oshirish, ilmiy-amaliy ahamiyatini oshirish va ilmiy izlanishlar olib borishdan iborat. uni keng jamoatchilikka tarqatish.

  Saytdagi havolasi: https://academics.uz/index.php/zfty/index 

  Nomlanishi: “Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari” xalaqaro ilimiy  jurnal

  Tillari: o’zbek, rus, ingliz, tojik,qoraqalpoq.

  Muassis: "SCIENTIFIC PROBLEMS AND SOLUTIONS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

  Nashr boshlanish yili: 2023

  Davomiyligi: yiliga 12 ta son

  Ixtisosligi (sohalar):

  1. Aniq fanlar
  2. Tabiiy fanlar
  3. Texnika fanlari
  4. Pedagogika fanlari
  5. Ijtimoiy-gumanitar fanlar
  6. Falsafa fanlari
  7. Filologiya fanlari
  8. Iqtisod fanlari
  9. Aritektura va dizayn
  10. Musiqa va sport

 • Analysis of world scientific views International Scientific Journal

  Nomlanishi: “Analysis of world scientific views” xalaqaro ilomiy  jurnal

  Tillari: o’zbek, rus, ingliz, tojik,qoraqalpoq.

  Muassis: "SCIENTIFIC PROBLEMS AND SOLUTIONS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

  Nashr boshlanish yili: 2023

  Davomiyligi: yiliga 12 ta son

  Ixtisosligi (sohalar):

  1. Aniq fanlar
  2. Tabiiy fanlar
  3. Texnika fanlari
  4. Pedagogika fanlari
  5. Ijtimoiy-gumanitar fanlar
  6. Falsafa fanlari
  7. Filologiya fanlari
  8. Iqtisod fanlari
  9. Aritektura va dizayn
  10. Musiqa va sport

  Yukalab Olish|Download 1-son