OMMAVIY TARTIBSIZLIKLARDA MILLIY GVARDIYA HARBIY XIZMATCHILARINING MUZOKARA OLIB BORISHIDA MULOQATNING TUTGAN O‘RNI

Authors

  • Azizbek Baxtiyor o'g'li Abdurahmonov

Keywords:

Milliy gvardiya, muzokara,muloqat suhbat, psixologiya, metod, natija.

Abstract

Ommaviy tartibsizliklarning oldini olish hamda uni bartaraf etish har bir milliy gvardiya harbiy xizmatchisining asosiy o`zlashtirishi lozim bo`lgan ko`nikmalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonning muzokara, suhbat usullari eng samarali va xavfsizlaridandir. Maqolada muzokara olib borishda muloqotni Milliy gvardiya harbiy xizmatchilar hayotida tugan o‘rni ko`rib chiqiladi.

References

Jamoat xavfsizligini ta’minlash asoslari o‘quv qo‘llanma//Toshkent-2021. 169-bet

G‘oziev E. Muomala psixologiyasi. Toshkent, 2011.

G‘oziev E. Umumiy psixologiya. Toshkent, 2012.

G‘oziev E. Psixologiya. Toshkent, «Fqituvchi», 2013.

Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. Toshkent, ToshDPU, 2012.

Downloads

Published

2023-03-01