ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ МЕҲНАТ ТАРБИЯСИ ВА КАСБ ТАНЛАШГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ

Authors

  • Нодиржон Низомжонович Холмирзаев

Keywords:

Меҳнат тарбияси, касб танлаш, руҳий тарбия, ренессанс, “Ал жомеь-ас саҳиҳ”, “Девони луғатит турк”

Abstract

Мақолада шарқ алломаларининг меҳнат тарбияси ҳақидаги фикрлари ҳамда касб танлаш бўйича тавсиялари ва ундан келиб чиққан хулосалар баён қилинади.

References

Тарбия энциклопедия. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2010. – Б.278

Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук (Подшоҳларга қўлланма). –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. – Б.67-68

Беруний. Танланган асарлар. 1-жилд, -Тошкент: Фан, 1968. – Б.106

Самадходжаева Д. Ёшларни касбга йўналтиришда шарқ алломалариинг ғоялари. // Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: Муаммо ва ечимлар. Халқаро илмий конференция. – Тошкент: 2017. – Б.264

Downloads

Published

2023-03-01