ZAMONAVIY BANK XIZMATLARI VA ULARNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA TUTGAN O‘RNI

Authors

  • Abduxamid Mahmud o‘g‘li Majidov

Keywords:

kredit, kreditlash, depozit, kassa, kapital, lombard, valyuta bozori, internet-banking, sms-banking, mobil-banking, mikroqarz, ssuda (kredit).

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy bank xizmatlari, uning iqtisodiyotda tutgan o‘rni, bank tizimidagi islohotlar, aholi va tadbirkorlik sub’ektlariga taklif qilinayotgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan internet-banking, sms-banking va mobil-banking kabi qulay masofaviy bank xizmatlari turlarini kengaytirish borasidagi fikrlar keltirilgan. Shuningdek, korxona va tashkilotlar uchun bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlariga hamda bunday xizmatlar ommabopligini sezilarli darajada oshirishga ham e’tibor qaratilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi «2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-5992-son Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martda «Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi 3620-sonli Qarori.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. http://www.cbu.uz/oz/payment-systems/tariffsfor-payment-services.

Лутошкина Н.К. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика. // Финансы и кредит. №8, 2011.

Лаврушин О.И. Банковский менежмент. Под ред. и др. – М.: КНОРУС, 2015.

O`zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo`mitasi http://www.soliq.uz/

Downloads

Published

2023-03-10