ONA TILI FANINI O'QITISHDA AKTNING O'RNI.

Authors

  • Umidaxon Xusanbayevna Mirsaminova

Keywords:

Texnologiyalashtirish, kompyuter, A. Navoiy, inovatsion usul, klaster, grammatik bilimlar, AKT, pedagogik texnologiya, elektron darslik.

Abstract

Yurtimizda zamonaviy ta’lim tizimi yosh avlodni yetuk inson bo`lib voyaga yetishi uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`yganmiz. Jumladan, amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz asosida ana shu maqsad-muddao mujassam.

References

Kizi, Z. K. (2022). " IN THE VORTEX OF HARDSHIPS" NOVEL. Gospodarka i Innowacje., 21, 87-89.

Nozima, O. (2022). Teaching English language to uzbek students of mathematics field, pedagogical analyses and considerations. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 436-441.

Akhunova, N. (2021). Comparative analysis of Indicative, Imperative and Subjunctive Moods in English and Uzbek languages. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(2), 25-30.

Гиёсова, В. А. (2022). КОНЦЕПТ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ. ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI, 2(28), 161-166.

Akbarova, Z. A., & qizi Giyosova, V. A. (2023). Extralinguistic Means Of Expressing Appeal In The Uzbek Language. Texas Journal of Philology, Culture and History, 17, 9-13.

Гиясова, В. (2023). ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ СКАЗОК. Science and innovation in the education system, 2(5), 125-129.

Published

2023-05-01