O’ZBEK DAVLATCHILIGINING SHAKLLANISHI VA UNING TARAQQIYOT BOSQICHLARI.

Authors

  • Gulnaz Mambetaminova

Keywords:

Huquqiy normalar, ma’muriy tashkilot, qonun, davlatchilik, erkinlik, fuqaro, siyosiy e’tiqod, demokratik huquqiy.

Abstract

O’zbek xalqi davlatchiligi tarixini o’rganishning o’ta muhimligini I.Karimovning quyidagi so’zlaridan bilish mumkin: "O’zbekiston – kelajagi buyuk davlatdir. Bu mustaqil, demokratik huquqiy davlatdir. Bu insonparvarlik qoidalariga asoslangan, millati, dini, ijtimoiy ahvoli, siyosiy e’tiqodlaridan qat’iy nazar fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta’minlab beradigan davlatdir".

References

qizi Xalilova, Z. M. (2022). TOPONIMLARNI O ‘RGANISH JARAYONIDAGI LINGVODIDAKTIK MUAMMOLAR VA ULARNING MUQOBIL YECHIMI. INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING, 1(8), 545-547.

Abdusattorovich, A. V. (2022). EXPRESSION OF THE CONCEPT OF FAMILY IN PROVERBS AND SAYINGS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 286-289.

Xalilova, Z. (2023). OILA KONSEPTINING SEMANTIK-FRAMIK STRUKTURASI. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).

Published

2023-05-01