TURKISTON DAVRI MATBUOTI TARIXI. JADID MATBUOTCHILIGI.

Main Article Content

Dilfuza Abduvoidovna Qayumova

Abstract

Matbuot jadidchilik g’oyalarining tarqalishi va milliy uyg’onish harakatining vujudga kelishida g’oyat katta ahamiyatga molik bo’ldi. Turkiston matbuot tarixi vatanimizning yaqin o’tmishidagi ma’rifat va jaholat,ozodlik va yovuzlik,jaholat va qabohat kurashlari tarixi ko’zgusidir.U O’zbekiston yangi tarixining uzviy sahifasi bo’lib qoldi.

Article Details

Section
Articles

References

Khoshimova, S. (2021). THE SUBSTANTIVE" LIFE" AMONG THE CULTURAL CONCEPTS OF THE WORKS OF EM REMARQUE. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 272-276.

Khashimova, S. K. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF POEMS BY MUSA JALIL AND ALAN LEWIS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 69-76.

Хошимова, Ш. К. (2022). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ М. ДЖАЛИЛЯ И АЛАНА ЛЬЮИСА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 988-1000.

Khoshimova, S. K. (2022). PARABLE NARRATION IN A. BARIKKO'S NOVEL" SILK". Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 982-987.