“XALQARO TASHKILOTLAR HUQUQI” TUSHUNCHASI, XALQARO TASHKILOTLARNING PAYDO BO’LISHI.

Authors

  • Osuda Ishmuratovna Nasretdinova

Keywords:

Millatlar Ligasi, diplomatik imtiyoz, YUNESKO, Vena konvensiyasi, shartnoma, BMT, Xalqaro Sud.

Abstract

XIX asrning yarmidan boshlab dunyo xaritasida birinchi nosiyosiy xalqaro tashkilotlar tuzilgan. Masalan, 1865 yili Xalqaro telegraf  ittifoqi, 1874 yili Xalqaro pochta ittifoqi, 1865 yili Yer o’lchash xalqaro ittifoqi, 1890 yili Bojxona tariflarini nashr qilish xalqaro ittifoqi tuzilgan.

References

qizi Xalilova, Z. M. (2022). TOPONIMLARNI O ‘RGANISH JARAYONIDAGI LINGVODIDAKTIK MUAMMOLAR VA ULARNING MUQOBIL YECHIMI. INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING, 1(8), 545-547.

Abdusattorovich, A. V. (2022). EXPRESSION OF THE CONCEPT OF FAMILY IN PROVERBS AND SAYINGS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 286-289.

Xalilova, Z. (2023). OILA KONSEPTINING SEMANTIK-FRAMIK STRUKTURASI. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).

Xalilova, Z. M. Q. (2022). Semantic-framic structure of family concept. Science and Education, 3(11), 1349-1352.

Published

2023-05-01