TARIX O`QITISHNING TA‘LIMIY VAZIFALARI.

Authors

  • Shahnoza Xaydarovna Mo‘minova

Keywords:

V.N. Bernadskiy, N.V. Andrevskaya, feodallar, tarixiy jarayon, mantiq; intonatsiya, urg`uning kuchi.

Abstract

O`qitish uslublari tizimiga asos qilib olingan bilim manbalarida o`qituvchining jonli so`zi nutqi asosiy rol o`ynaydi.O`qituvchining jonli nutqi o`quvchilarning ko`z o’ngida tarixiy o`tmish va hozirgi ijtimoiy hayotning yorqin manzarasini, xalq ommasining mehnati va qudratini, kishilarning yorqin obrazlarini gavdalantiradi.

References

qizi Xalilova, Z. M. (2022). TOPONIMLARNI O ‘RGANISH JARAYONIDAGI LINGVODIDAKTIK MUAMMOLAR VA ULARNING MUQOBIL YECHIMI. INTERNATIONAL СONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING, 1(8), 545-547.

Abdusattorovich, A. V. (2022). EXPRESSION OF THE CONCEPT OF FAMILY IN PROVERBS AND SAYINGS IN THE UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 286-289.

Xalilova, Z. (2023). OILA KONSEPTINING SEMANTIK-FRAMIK STRUKTURASI. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).

Published

2023-05-01