O’ZBEKISTONNING YANGI TARIXINI O’RGANISHNING ILMIY AHAMIYATI

Authors

  • Movlonberdi Ostonaqulov

Keywords:

yangi tarix, taraqqiyot, yangi tarix, mustaqillik, demokratiya unsurlari, demokratik tizim, o’qituvchi.

Abstract

Ushbu ilmiy-pedagogik qarashlar jamlanmasida  O’zbekistonning eng yangi tarixini o’rganishning o’quvchi ongi uchun ahamiyati haqida to’xtalib o’tilgan. Shuningdek tarixni fani darsidagi ayrim muammolar yechimida o’qituvchilarning roli haqida so’z yuritilgan.

References

I.A.Karimov. Tarixiy Xotirasiz kelajak yo‘q.

Luiza Iskandariy, Abdulhamid Ismoilov. Turkiston legioni: Tarixning o’qilmagan varaqlari.

X.Yo’ldoshev Ajdodlar haqi – avlodlar burchi.

Internet saytlari

Published

2023-05-01