O’ZBEKISTONNING YANGI TARIXINI O’RGANISHNING ILMIY AHAMIYATI

Main Article Content

Movlonberdi Ostonaqulov

Abstract

Ushbu ilmiy-pedagogik qarashlar jamlanmasida  O’zbekistonning eng yangi tarixini o’rganishning o’quvchi ongi uchun ahamiyati haqida to’xtalib o’tilgan. Shuningdek tarixni fani darsidagi ayrim muammolar yechimida o’qituvchilarning roli haqida so’z yuritilgan.

Article Details

Section
Articles

References

I.A.Karimov. Tarixiy Xotirasiz kelajak yo‘q.

Luiza Iskandariy, Abdulhamid Ismoilov. Turkiston legioni: Tarixning o’qilmagan varaqlari.

X.Yo’ldoshev Ajdodlar haqi – avlodlar burchi.

Internet saytlari