O‘ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIGIDA PRESUPPOZITSIYA HODISASI TADQIQI

Main Article Content

Dildora Azizovna Ganiyeva
Muyassar Maxammatobbosovna Sotvoldiyeva
Umida Maxammatobbosovna Sotvoldiyeva

Abstract

Mazkur  maqolada presuppozitsiya  tushunchasi, tarixi, uning tilshunoslik sohasida tutgan o‘rni va ahamiyati, asosiy turlari, presuppozitsiya  bilan bog‘liq nazariyalar va ular orqali qilingan xulosalar haqida ma’lumotlar batafsil bayon etilgan.

Article Details

Section
Articles

References

Hakimov.M Pragmalingvistika asoslari .Toshkent- 2020.

Mahmudov.N Presuppozitsiya va gap.//O‘TA-1986.

Xoshimova .N. Ingliz va o‘zbek tillarining funktsional uslublari Toshkent-2020.

Jalolov.J Chet tili o ‘qitish metodikasi –Toshkent-2012.

Toirova .N .The significance of the symbols of Mirror and Portrait in teaching symbolism-Toshkent-2020.

Rahimov.U “Tagma’no va presuppozitsiya”maqolasi.

Nurmonov.A Ko ‘makchi konstruksiyalar presuppozitsiyasi O‘TA 1986,6-son.

Nurmonov.A Gapning presuppozitsiya aspekti Toshkent Fan 1992