O‘ZBEK VA INGLIZ TILSHUNOSLIGIDA PRESUPPOZITSIYA HODISASI TADQIQI

Authors

  • Dildora Azizovna Ganiyeva
  • Muyassar Maxammatobbosovna Sotvoldiyeva
  • Umida Maxammatobbosovna Sotvoldiyeva

Keywords:

presuppozitsiya, pragmatik hodisa, semantik tushuncha, yashirin ma’lumot, matn implikaturasi, kontekst.

Abstract

Mazkur  maqolada presuppozitsiya  tushunchasi, tarixi, uning tilshunoslik sohasida tutgan o‘rni va ahamiyati, asosiy turlari, presuppozitsiya  bilan bog‘liq nazariyalar va ular orqali qilingan xulosalar haqida ma’lumotlar batafsil bayon etilgan.

References

Hakimov.M Pragmalingvistika asoslari .Toshkent- 2020.

Mahmudov.N Presuppozitsiya va gap.//O‘TA-1986.

Xoshimova .N. Ingliz va o‘zbek tillarining funktsional uslublari Toshkent-2020.

Jalolov.J Chet tili o ‘qitish metodikasi –Toshkent-2012.

Toirova .N .The significance of the symbols of Mirror and Portrait in teaching symbolism-Toshkent-2020.

Rahimov.U “Tagma’no va presuppozitsiya”maqolasi.

Nurmonov.A Ko ‘makchi konstruksiyalar presuppozitsiyasi O‘TA 1986,6-son.

Nurmonov.A Gapning presuppozitsiya aspekti Toshkent Fan 1992

Published

2023-05-01