O`zbekiston Respublikasi Oliy ta`lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2024 yil “20” martdagi
“76”-sonli buyrug‘iga asosan Qo‘qon davlat pedagogika institutida Maktabgacha ta`lim psixologiyasi
va pedagogikasi kafedrasi tomonidan 2024yil 20-may sanasida “Maktabgacha ta`limda xalqaro tajribalar
va zamonaviy yondashuvlar” mavzusida xalqaro miqyosda ilmiy-amaliy konferensiyasi

Vol. 1 No. 1 (2024): MAKTABGACHA TA`LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

O`zbekiston Respublikasi Oliy ta`lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2024 yil “20” martdagi
“76”-sonli buyrug‘iga asosan Qo‘qon davlat pedagogika institutida Maktabgacha ta`lim psixologiyasi
va pedagogikasi kafedrasi tomonidan 2024yil 20-may sanasida “Maktabgacha ta`limda xalqaro tajribalar
va zamonaviy yondashuvlar” mavzusida xalqaro miqyosda ilmiy-amaliy konferensiya

KONFERENSIYADA MUHOKAMA QILINADIGAN MASALALAR:
1-sho‘'ba: Maktabgacha ta'lim jarayonida xorijiy tajribalar asosida ta'lim tizimini rivojlantirish
muammolari.
2-sho‘'ba: Jamiyatda globallashuv jarayonida bola shaxsi rivojlanishida ta'lim-tarbiyaning
zamonaviy yondashuvi
3-sho‘'ba: Xorij tajribasiga tayangan xolda yangi innovatsiyalarni ta'lim tizimiga tadbiq etish
masalalari.

Published: 2024-05-22

HORIJIY DAVLATLARDA TA’LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Zamira Jumanovna Toshmatova , Muxlisa Jahongir qizi Xayitboyeva

MAKTABGACHA DAVR BOLALARIDA RAVON NUTQ VA UNI RIVOJLANTISH VAZIFALARI

Nigora Raximovna Abdullayeva, Rayhona Mirzohid qizi Muhammadjonova

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA PEDAGOGIK JARAYONNI TASHKIL ETISHNING USULLARI

Nigora Raximovna Abdullayeva, Dilsoʻzxon Javlonbek qizi Sodiqova

MAKTABGACHA TA’LIM YOSHDAGI BOLALARINI XALQ OG’ZAKI IJODI NAMUNALARI ORQALI TARBIYALASH

Kamola Voxidjon qizi Yuldasheva, Yoqitoy Muzaffarjan qizi Yoqibjonova

MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA IQTISODIY TARBIYA BERISH USULLARI

Nigora Raximovna Abdullayeva, Behroʻzbek Baxtiyorjon oʻgʼli Rasulov

MAKTABGACHA YOSHI BOLALARIDA YOZISH, O‘QISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Kamola Voxidjon qizi Yuldasheva, Dinara Asrorjon qizi Mahamadaliyava

NUTQNI TINGLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Xushro’y SHavkatovna Mamajonova, Gulhayo Ulug‘bek qizi Aliyeva

BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNI TASHKILLASH JARAYONI MASALALARI

Xushro’y SHavkatovna Mamajonova, Zarnigorbegim Bexzod qizi Alisherova

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALARNI QURISH-YASASHGA O'RGATISH USSULLARI

Nigora Raximovna Abdullayeva, Muslimahon Bahodirjon qizi Bahromova

FACTORS AFFECTING THE PREPARATION OF THE CHILD FOR SCHOOLING

Feruzakhon Muxammadjonovna Rakhimova, Asilakhon Valizhanova

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дилором Мухаммедовна Рахимова, Мафтуна Хамидова , Феруза Комилова

COOPERATION OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION WITH THE FAMILY IN PREPARING THE CHILD FOR SCHOOLING

Feruzakhon Muhammadjonovna Rakhimova , Mohichehra Shoirzhon kizi Zhabborova, Shakhnoza Shukhratjon kizi Sodikova

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЧУВСТВА

Дилором Мухаммедовна Рахимова, Муниса Абдурахимова, Шахзода Меликузиева

КАК ДЕТИ МОГУТ НАБЛЮДАТЬ И ПОНИМАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Дилором Мухаммедовна Рахимова, Рухшона Курбонова, Насиба Кодирова

ИЖОБИЙ МУНОСАБАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Наргиза Мирзамахмудовна Хужаназарова, Зумрадхон Давронжон кизи Содикова

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЗАБОТЕ О ЗЕЛЕНЫХ ДРУЗЬЯХ

Дилором Мухаммедовна Рахимова, Холида Хусанбоева , Сугдиена Кодирова

МУСТАҚИЛ ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ

Наргиза Мирзмахмудовна Хужаназарова, Муниса Назиржон кизи Абдурахимова
View All Issues