Archives

 • Results of National Scientific Research
  Vol. 1 No. 1 (2022)

  Results of National Scientific Research is an international scientific journal published monthly in electronic form. The journal is open to all young researchers, students, masters, professors and doctoral students, as well as staff of secondary schools.
  The main purpose of the journal is to acquaint researchers around the world with modern ideas, to revitalize their scientific activities, to increase their scientific prestige and potential, to increase their participation in various innovative researches, to increase the scientific and practical significance of research and disseminate it to the general public.
  The journal Results of National Scientific Research is indexed in about 5 international databases and articles are accepted in the following areas:

  1. Philological sciences
  2. Pedagogical sciences
  3. Social sciences and humanities
  4. Exact sciences
  5. Natural sciences
  6. Economics
  7. Psychological sciences
  8. Arts and Culture
  9. Medical sciences
  10. Technical sciences

  The scientific journal accepts articles in the following languages:
  Uzbek, Russian, English, German, Kazakh, Tajik, Karakalpak

  Google scholar OpenAire Academia.edu archive.org Zenedo Doi
 • Results of National Scientific Research
  Vol. 1 No. 3 (2022)

  Milliy ilmiy tadqiqotlar natijalari har oyda elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnaldir. Jurnal barcha yosh tadqiqotchilar, talabalar, magistrlar, professor-o'qituvchilar va doktorantlar hamda umumta'lim maktablari xodimlari uchun ochiq.
  Jurnalning asosiy maqsadi dunyo tadqiqotchilarini zamonaviy g'oyalar bilan tanishtirish, ularning ilmiy faoliyatini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini oshirish, turli innovatsion tadqiqotlarda ishtirokini oshirish, tadqiqotlarning ilmiy-amaliy ahamiyatini oshirish va keng jamoatchilikka tarqatishdan iborat.
  Milliy ilmiy tadqiqotlar jurnali natijalari 5 ga yaqin xalqaro ma'lumotlar bazalarida indekslangan va maqolalar quyidagi yo'nalishlarda qabul qilingan:
  1. Filologiya fanlari
  2. Pedagogika fanlari
  3. Ijtimoiy fanlar va gumanitar fanlar
  4. Aniq fanlar
  5. Tabiiy fanlar
  6. Iqtisodiyot
  7. Psixologiya fanlari
  8. San'at va Madaniyat
  9. Tibbiyot fanlari
  10. Texnika fanlari
  ilmiy jurnali quyidagi tillarda maqolalar qabul qiladi:
  o'zbek, rus, ingliz, nemis, qozoq, tojik, Qoraqalpoq

 • Results of National Scientific Research
  Vol. 1 No. 2 (2022)

  Results of National Scientific Research is an international scientific journal published monthly in electronic form. The journal is open to all young researchers, students, masters, professors and doctoral students, as well as staff of secondary schools.
  The main purpose of the journal is to acquaint researchers around the world with modern ideas, to revitalize their scientific activities, to increase their scientific prestige and potential, to increase their participation in various innovative researches, to increase the scientific and practical significance of research and disseminate it to the general public.
  The journal Results of National Scientific Research is indexed in about 5 international databases and articles are accepted in the following areas:
  1. Philological sciences
  2. Pedagogical sciences
  3. Social sciences and humanities
  4. Exact sciences
  5. Natural sciences
  6. Economics
  7. Psychological sciences
  8. Arts and Culture
  9. Medical sciences
  10. Technical sciences
  The scientific journal accepts articles in the following languages:
  Uzbek, Russian, English, German, Kazakh, Tajik, Karakalpak
  Zenodo (https://zenodo.org/) | Open Air (https://explore.openaire.eu/search/publication?pid=10.5281%2Fzenodo.6465358) | Academia.edu (https://independent.academia.edu/ScientificResearch2)|ASI (OAK 28) (https://journal-index.org/index.php/asi/article/view/12415)