RADIOAKTIV MODDALARNI HARBIY SOHADA QO'LLANILISHI VA UNING NATIJASIDA YUZAGA KELADIGAN XAVFLI HOLATLAR

Authors

  • Abduvoxob Marifovich Teshaboev
  • Otabek Elshodbek o‘g‘li Mahmudjonov

Abstract

Radiatsion himoya, radiatsion xavfsizlik – radioaktiv va boshqa ionlovchi manbalardan xavfsizlikni ta’minlovchi tadbirlar majmui. Radiobiologiya, yadro fizikasi, kosmik biologiya, kosmik tibbiyot va boshqa fanlar yutuqlariga asoslanadi. Radiatsion himoyaning asosiy maqsadi – biosferaning radioaktiv moddalar bilan ifloslanishiga yo‘l qo‘ymaslik, odam va hayvonlar organizmini zararli nurlanishlardan asrash va h.k. Zararli nurlanishlarning organizmga biologik ta’siri haqidagi ma’lumotlar radiatsion himoya yoki radiatsion xavfsizlik me’yorlarini ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.

References

M.Yunusov, I.Axmedov, Radiatsiya xavfsizligi. Toshkent, 2012.

O‘zbekiston Respublikasining Radiatsiya xavfsizligi qonuni.

G. Axmedova “Radioaktivlik va uning ahamyati” 2020 .

Н.Х. Razzoqov, Sh.A. Mamasov. Hayot faoliyati xavfsizligi -T .: «Fan va texnologiya», 2019.

Qizi, I. H. B. (2023). O’QUVCHILARDA REFLEKSIV KO’NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH JARAYONLARINI TASHKILLASH PEDOGOGIK TIZIMI. Journal of Integrated Education and Research, 2(4), 56-59.

qizi Ibragimova, H. B. (2022). INGLIZ TILINI O'QITISHDA PODKASTLAR VA ULARDAN FOYDALANISHNING AMALIY JIHATLARI. Results of National Scientific Research International Journal, 1(8), 212-219.

Qizi, I. H. B. (2020). Podkastlarning didaktik va metodik funksiyalari. Science and Education, 1(2), 441-446.

Downloads

Published

2023-12-01