TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE VE KÜLTÜR AKTARIMINDA ATASÖZLERİNİN KULLANIMI

Authors

  • Kenan ALTINKAYA

Keywords:

Atasözleri, değerler eğitimi, kültür aktarımı, dil öğretimi.

Abstract

Bu makalede Türk dili öğretiminde ve ulusların temel yapı taşı olan kültürün nesilden nesile aktarılmasında atasözlerinin kullanımından kısaca bahsedilmiştir.

References

Cahit Kavcar, Ferhan Oğuzkan, Sedat Sever., Türkçe Öğretimi (Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin), Engin Yayınevi, Ankara: 1995, s.59

Hayati Akyol, “Konuşma Becerisi”, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Türkçe 1-8, (Ed. Prof .Dr. Ayşegül Ataman vd.), Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul: 2001, s.73.

İNAN, A. (1966). Milliyetin Temeli Dil Birliği, Türk Dili Dergisi, N. 182, s. 90.

Ö. Çobanoğlu. Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004.

SOYKAN, Ö. N. (1998). Arayışlar, Ġstanbul: Küyerel Yay.s 293

Türk Atasözleri ve Deyimleri, (Haz. Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü), Millî Eğitim Basımevi,İstanbul: 1992.

Downloads

Published

2023-05-01