IQTIDORLI O‘QUVCHILARNING IJODIY FIKRLASH KOMPETENTSIYASINI RIVOJLANTIRISHNI IJTIMOIY-PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH.

Authors

  • O’g’iloy Shuhrat qizi Ermatova
  • Noila Sherali qizi Sobirova

Keywords:

Iste'dod, qobiliyat, iqtidorli bolalar, o'smirlar, ijodkorlik, ijodiy qobiliyat, ijodiy salohiyat, ijtimoiy-pedagogik yordam, pedagogik sharoitlar.

Abstract

Maqola iqtidorli o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash uchun sharoit yaratishning dolzarb muammolaridan biriga bag'ishlangan. "Iste'dod", "ijodkorlik", "iqtidorli bolalar", "ijodiy fikrlaydigan bolalar", "ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash" tushunchalarining mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning maqsadlari, asosiy shartlari, vazifalari, amalga oshirish bosqichlari, mazmuni ko'rib chiqiladi. Talabalarning ijodiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishni samarali ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash uchun belgilangan shart-sharoitlarni amalga oshirish uchun ularning ijodiy rivojlanishi uchun "ixtisoslashtirilgan" faoliyatni tashkil etishning asosiy shakllari va usullari tanlab olindi.

References

Матюшкин А. М. Концепция творческой

одаренности.

Вопросы психологии.

Renzulli J. S. The three–ring conception of giftedness : A developmental model for promoting creative productivity / In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, 2005.

Sharafutdinova, K. (2022). Advantages of focusing on positive psychology in eliminating destruction of family relations.

Published

2023-12-01