https://academics.uz/index.php/zfty/issue/feed Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal 2024-02-26T15:01:23+03:00 Aliyev A Scientificjournal072@gmail.com Open Journal Systems <p>Har oyda elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal. Jurnal barcha yosh tadqiqotchilar, talabalar, magistrlar, professor va doktorantlar hamda umumta’lim maktablari xodimlari uchun ochiq. Jurnalning asosiy maqsadi dunyo tadqiqotchilarini zamonaviy g‘oyalar bilan yaqindan tanishtirish, ularning ilmiy faoliyatini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini oshirish, turli innovatsion tadqiqotlardagi faolligini oshirish, ilmiy-amaliy ahamiyatini oshirish va ilmiy izlanishlar olib borishdan iborat. uni keng jamoatchilikka tarqatish.</p> <p>Saytdagi havolasi: https://academics.uz/index.php/zfty/index </p> <p>Nomlanishi: “Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari” xalaqaro ilimiy jurnal</p> <p>Tillari: o’zbek, rus, ingliz, tojik,qoraqalpoq.</p> <p>Muassis: "SCIENTIFIC PROBLEMS AND SOLUTIONS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT</p> <p>Nashr boshlanish yili: 2023</p> <p>Davomiyligi: yiliga 12 ta son</p> <p>Ixtisosligi (sohalar):</p> <p>1. Aniq fanlar<br />2. Tabiiy fanlar<br />3. Texnika fanlari<br />4. Pedagogika fanlari<br />5. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />6. Falsafa fanlari <br />7. Filologiya fanlari<br />8. Iqtisod fanlari<br />9. Aritektura va dizayn<br />10. Musiqa va sport</p> https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2903 YEVROPADA QUR’ONSHUNOSLIK MARKAZLARI VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI FAOLIYATI 2024-02-05T19:44:02+03:00 Fotimaxon Mahmud qizi Sodiqova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada Yevropada Qur’onshunoslik markazlari va ularning bugungi kundagi faoliyati haqida ma’lumot berilgan.</p> 2024-01-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2906 HARBIY PSIXOLOGLARNI TAYYORLASHDA BUGUNGI KUN TALABLARI 2024-02-06T17:44:44+03:00 MUSLIMA BAHODIR QIZI ABDUHAKIMOVA azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada harbiy psixologlarni tayyorlashda bugungi kun talablari, harbiy psixolog shaxsiga xos xususiyatlar, harbiy psixologlarning boshqa soha vakillaridan farqi haqida so’z yuritilgan. Maqola harbiy bilim yurtlarida tahsil olyotgan kursatlar, psixologiya yo’nalishi talabalari, mustaqil izlanuvchilar, harbiy psixologiya bo’yicha malakasini oshirayotgan shaxslar uchun&nbsp; mo’ljallangan.</p> 2024-02-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2907 MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA MILLIY QADRYATLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI 2024-02-06T18:09:11+03:00 Adolat Muhammadjonovna Xolmatova azamjonaliyev7@gmail.com Muazzam Muhammadfozilova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada&nbsp; milliy&nbsp; qadriyatlarning&nbsp; ta’lim-tarbiya&nbsp; jarayonidagi o‘rnigan bag‘ishlangan tarbiyachilik kasbi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashda muhim ro’l o’ynaydi. Ta’lim-tarbiya&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jarayoniga&nbsp;&nbsp;&nbsp; milliy qadriyatlarning&nbsp;&nbsp;&nbsp; ba’zi&nbsp;&nbsp;&nbsp; jihatlarini&nbsp; joriy&nbsp; etish&nbsp; orqali&nbsp; tarbiya&nbsp; ishlarida&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amalga oshirish zarurati&nbsp; atroflicha&nbsp; o‘rganilgan.&nbsp;</p> 2024-02-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2947 MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 2024-02-18T19:40:21+03:00 Rasim Zolimkhon Khayrov azamjonaliyev7@gmail.com Bakhodir Turdimurodovich Umirov azamjonaliyev7@gmail.com <p>The article analyzes and scientifically substantiates the need for modern information technologies in improving the professional and methodological training of future teachers, the use of multimedia in the educational process in the structure of professional and methodological training.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2948 ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ГУВОХНИНГ ХАФВСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ 2024-02-18T19:52:36+03:00 Мунира Шухрат қизи Суюндикова azamjonaliyev7@gmail.com <p>мазкур мақолада, одил судловни амалга оширишда жиноят процессининг муҳим иштирокчиси ҳисобланган гувоҳнинг процессуал мақоми, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашда қонуний, адолатли ва асосли қарор қабул қилишнинг муҳим кафолати ҳисобланган гувоҳларнинг кўрсатувлари ишончлилигини таъминлаш мақсадида уларнинг хавфсизлигини таъминлаш борасидаги қонун нормаларини қўллашдаги айрим муаммолар таҳлили юритилган.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2949 МАМЛАКАТНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА СОЛИҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ 2024-02-18T19:56:45+03:00 Наргиза Камилова azamjonaliyev7@gmail.com <p>Солиқларнинг юзага келишини қадимий манбалардан хам кузатиш мумкин. Аммо солиқлардан ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тартибга солишда давлат улардан қурол сифатида фойдаланганлигини факат юзага келган солиқ турлари орқали билиш мумкин.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2950 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. 2024-02-18T20:05:35+03:00 Ислом Тогаев azamjonaliyev7@gmail.com Умид Алиев azamjonaliyev7@gmail.com Журабек. Хушвақтов azamjonaliyev7@gmail.com <p>Для обеспечения эффективной и безаварийной работы высоковольтных кабельных линий предпочтительными являются следующие пять методов и приемов диагностики, использование которых возможно и оправдано в системах непрерывного и периодического мониторинга технического состояния кабельных линий. Распределенный температурный мониторинг высоковольтной кабельной линии, который позволяет отслеживать продольный температурный профиль кабельной линии с разрешением до одного метра. Такая подробная информация позволяет обслуживающему персоналу контролировать условия эксплуатации всей кабельной линии, ее рабочую температуру, а также выявлять дефектные участки линии с повышенными температурами.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2951 O ‘ZBEK TILI DARSLARIDA TALABALARNING MATN YARATISH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH. 2024-02-18T20:26:06+03:00 Anadjan Tadjibaevna Baltaeva azamjonaliyev7@gmail.com Ulug’bek Shamsiddin o’g’li Gaybullayev azamjonaliyev7@gmail.com Asilbek Avaz o‘g‘li Nematov azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada rusiyzabon guruhlarning o‘zbek tilidan amaliy mashg‘ulot darslarida talabalarning matn yaratish malakalarini shakllantirishning ayrim yo‘l-yo‘riqlari haqida so‘z boradi.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2952 “YULDUZLI TUNLAR”ROMANI MISOLIDA FRAZEOLOGIK TAHLIL (AXSI.AJALGA DAVO YO’Q!) 2024-02-18T20:34:28+03:00 Sabrina Sobirjon qizi Rashidova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Tilshunoslikning asosiy sohalaridan bo’lmish frazeologiya bo’limi hozirgi kunda yetarli darajada o’rganilgan bo’lsada,frazeologizimlar va ularning matnlar tarkibida kelishini chuqurroq o’rganish maqsadida ushbu maqolani yozdik.Mazkur maqola orqali Primqul Qodirovning frazeologik mahorati qay darajada yuqori ekanligini “Yulduzli tunlar” romanining birgina ”Axsi.Ajalga davo yo’q” nomli bobida ishlatgan iboralaridan bilib olamiz.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2953 TIBBIYOT XODIMLARINING XORIJIY TILNI BILISHI QANCHALIK MUHIM? 2024-02-18T20:39:41+03:00 Shuxrat Turatov azamjonaliyev7@gmail.com Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Hozirgi kunda mamlakatimizda juda ko’p sohalarga e’tibor qaratilyapti. Bular qatoriga tibbiyot sohasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buni rivojlantirish uchun malakali ta’lim tizimiga ham shu jumladan tibbiyot xodimlarining xorijiy tilni bilish darajasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Tibbiyot sohasini bitirib chiqqandan keyin ham tajriba almashish uchun xorijga chiqishi mumkin bunga yetarlicha sabablar bor. Bundan tashqari til sertifikatlarini qo’lga kiritgan talabalar uchun qo’shimcha imtiyozlar mavjud.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2954 XORIJIY TILLARNING TIBBIYOT XODIMLARI KASBIY FAOLIYATIDAGI ROLI 2024-02-18T20:54:46+03:00 Ozoda Avaz qizi Arzikulova azamjonaliyev7@gmail.com Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada xorijiy tillarni o’rganishning ustun jihatlari va tibbiyot xodimlari kasbiy faoliyatida qanchalik muhim ekanligi muhokama qilinadi. Dunyo tobora globallashib borayotgan bir paytda xorijiy tillarni o’rganish shunchaki qiziqish emas, balki zamon talabi bo’lib bormoqda. Tibbiyot xodimi bemorning tili, dini, irqidan qattiynazar unga yordam ko’rsatishi bu uning burchidir. Bemor bilan muloqat qilishida, uning shikoyatlaridan kelib chiqib unga tashxis qo’yishida, kasbiy ko’nikmalarini oshirishda xorijiy tillarni bilishi tibbiyot xodimi uchun juda muhim.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2955 TIBBIY TA'LIMDA CHET TILI O'RGANISHNING AHAMIYATI 2024-02-18T21:06:10+03:00 Temurbek Yormaxmadov azamjonaliyev7@gmail.com Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada xorijiy tillarni o’rganishning ustun jihatlari va tibbiyot xodimlari kasbiy faoliyatida qanchalik muhim ekanligi muhokama qilinadi. Dunyo tobora globallashib borayotgan bir paytda xorijiy tillarni o’rganish shunchaki qiziqish emas, balki zamon talabi bo’lib bormoqda. Tibbiyot xodimi bemorning tili, dini, irqidan qattiynazar unga yordam ko’rsatishi bu uning burchidir. Bemor bilan muloqat qilishida, uning shikoyatlaridan kelib chiqib unga tashxis qo’yishida, kasbiy ko’nikmalarini oshirishda xorijiy tillarni bilishi tibbiyot xodimi uchun juda muhim.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2956 XORIJIY TILLARNING TIBBIYOT SOHASIDAGI MUHIM O’RNI 2024-02-18T21:11:28+03:00 Sevinch Bagirova azamjonaliyev7@gmail.com Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada xorijiy tillarninng tibbiyot sohasidagi muhim o’rni yoritib berilgan. Tibbiyotda xorijiy tilni o’rganish ushbu sohani rivojlanishi va tibbiyot sohasi rivojlangan davlatlar qatoriga qo’shilish uchun eng muhim rol o’ynaydi. Tibbiy xodimlari ish jarayonida turli tibbiy texnologiyalaridan foydalaniladi. Deyarli barcha texnika tillari ingliz tilida bõlib boshqaruvchidan ingliz tilini bilishni talab qiladi. Chet davlatlarga tibbiy malakani oshirishga boradigan bõlsak õz tilimizda emas aksincha keng qoʻllaniladigan til - ingliz tilida amalga oshirilidadi.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2957 ОИЛАДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ 2024-02-18T21:20:00+03:00 Нодира Акрамовна Хушвактова azamjonaliyev7@gmail.com <p>Мақолада хотин-қизларни оилада учрайдиган тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш борасида юртимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар таҳлил этилган. Шу билан биргаликда, аёлларга нисбатан содир этилган тазйиқ ва зўравонликнинг статистик таҳлили, бунга сабаб бўлган шароитлар ва омиллар тадқиқ этилиб, мазкур масалада таклиф ва мулоҳазалар билдирилган.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2958 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРИ БЎЙИЧА «АХБОРОТЛАР БАНКИ»НИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ 2024-02-18T21:25:40+03:00 Гавҳар Дурдиева azamjonaliyev7@gmail.com Дилноза Камалова azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ушбу мақолада Қорақалпоғистон ҳудудида жойлашган меъморий ёдгорликларни мониторинг натижалари, техник ҳолатлари ва қурилмалари тўғрисида маълумотлар келтирилган.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2959 THE IMPACT OF AIRBORNE DUST ON HUMAN HEALTH: UNDERSTANDING THE RISKS AND STRATEGIES TO REDUCE THEM 2024-02-18T21:31:55+03:00 Sabrina Ibodullayeva azamjonaliyev7@gmail.com Sherzod Shaymatov azamjonaliyev7@gmail.com Ismail Nazarov azamjonaliyev7@gmail.com <p>Airborne dust is a ubiquitous environmental hazard that can have serious consequences for human health. From industrial emissions to natural sources such as soil and pollen, airborne dust contains a complex mixture of particles that can have varying effects on the human body. The purpose of this article is to comprehensively review the respiratory, cardiovascular, and general health effects of airborne dust and propose mitigation strategies to address this important public health problem.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2960 ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 2024-02-18T21:37:55+03:00 Элдар Эрмаматович Курбанов azamjonaliyev7@gmail.com <p>в данной статье как и в мировом сообществе, произошли большие изменения в демократической сфере, сокращается политическая дистанция между государством и обществом, проанализированы политические концепции демократизации государства. Более того, в результате исследования попытались выяснить реформы и динамические изменения, которые привели к повышению доверия к государству среди граждан в нашей стране.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2961 XORIJIY TILLARNI TIBBIYOT XODIMINING HAYOTIDAGI O`RNI 2024-02-18T21:42:53+03:00 Nastarin Abdixoliqova azamjonaliyev7@gmail.com Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Dunyoda 240 dan ortiq davlat va 7 mingga yaqin turli tuman tillar mavjud. Bir mamlakatning o`zida 5-6 xil tildan foydalanishadi. Shunday ekan ko`p til bilgan inson har qanday muammosini qiyinchiliksiz hal qilishi, dunyo kezishi va maqomli ishda ishlashi mumkin. Xorijiy tillarni bilish tibbiyot xodimlariga samarali muloqot qilish, sifatli tibbiy yordam ko‘rsatish, mijozlar bazasini kengaytirish, xalqaro loyihalarda ishtirok etish va kasbiy istiqbollarini oshirishda afzalliklarni beradi.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2962 ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УЗБЕКИСТАНА 2024-02-18T21:47:07+03:00 Муслима Тохирова azamjonaliyev7@gmail.com Шахло Облобердиевна Джамалдинова azamjonaliyev7@gmail.com <p>Образование неразрывно связано с экономической производительностью и ростом личных доходов.&nbsp;Но что такого в образовании, которое создаёт эту связь?&nbsp;В этой статье можно увидеть, что влияние образования в первую очередь зависит от его качества, но существует множество показателей качества образования которые не одинаково работают.&nbsp;В статье мы рассмотрим распределение качества образования по всему миру, что даже в странах с полным набором учащихся и высокими расходами на образование влияние инвестиций значительно различается, а также то, что мы знаем о качестве образования из данных последнего десятилетия.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2963 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 2024-02-18T21:51:34+03:00 Маржона Облокулова azamjonaliyev7@gmail.com Зайнаб Холмуродова azamjonaliyev7@gmail.com Шахло Облобердиевна Джамалдинова azamjonaliyev7@gmail.com <p>Тема преподавания русского языка в медицинских вузах является актуальной и важной, учитывая международную студенческую миграцию, необходимость эффективной коммуникации с пациентами и профессиональную подготовку врачей и медицинского персонала. В данной статье обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка в медицинских вузах, такие как специфика медицинского языка, недостаток мотивации студентов, ограниченное время на преподавание языка, недостаток специализированных учебных материалов и необходимость развития коммуникативных навыков. Для решения этих проблем предлагаются меры, такие как разработка специальных программ и учебных материалов, использование современных методик преподавания, интеграция изучения русского языка с медицинскими предметами, содействие междисциплинарному сотрудничеству и поддержка студентов в развитии мотивации и коммуникативных навыков.</p> 2024-02-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2964 INNOVATSION TAʼLIM – ZAMONAVIY O’QITISH ASOSI 2024-02-18T21:58:53+03:00 Abbosbek Shodiyorov azamjonaliyev7@gmail.com Xosiyat Aktam qizi Toshquvatova azamjonaliyev7@gmail.com Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova azamjonaliyev7@gmail.com <p>Innovatsion taʼlim – bu boʻlajak mutaxassislarni joylarda ishlashga tayyorlovchi jarayon boʻlib, u avval olgan bilimlar asosida taʼlimni takomillashtirish va samarali yangicha yondashuv qilishdan iborat. Unda taʼlim – tarbiyada yangicha sifat koʻrsatkichiga erishib, yuqori samaradorlikni qoʻlga kiritish amalga oshiriladi va ijodkorlikka yoʻnaltiriladi hamda taʼlim texnologiyalarini yangicha sifat bosqichiga koʻtarish, shuningdek, taʼlim – tarbiyada zamonaviy yondashuvlarni tashkil qilib borishni taʼminlaydi. Innovatsion taʼlimda zamon bilan hamnafas taʼlim texnologiyalarini yaratish bilan shugʻullanishga doim imkoniyat yaratilib boriladi.</p> 2024-02-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2965 BOJXONA SOHASIDA FUQAROLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINI TA’MINLASH BO’YICHA AMALGA OSHIRILADIGAN CHORA-TADBIRLARNI TAKOMILLASHTIRISH. 2024-02-18T22:06:35+03:00 Shermuhammad Shodmonovich Shukurov azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada bojxona sohasida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash bo’yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni takomillashtirish to’g’risida so’z boradi.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2972 TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATSION YONDASHUVLARNI O'Z ICHIGA OLISH 2024-02-20T17:24:29+03:00 Farangiz Salohiddin kizi Abduvaliyeva azamjonaliyev7@gmail.com <p>Ushbu maqolada til o’rganish davomida o’yin hamda ta’limga doir yangiliklarni ahamiyati va&nbsp; ularning faol usuli bo'lib, muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritiladi. Chet tilini o‘rgatish ilmi, muallim va o‘quvchi faoliyatini o‘rganish metodi jumladan chet tilini o‘qitish metodikasi haqida, chet tilini o‘qitish metodikasida qo‘llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so‘z boradi.</p> 2024-02-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/3088 TASKS AND PROBLEMS OF ECONOMIC FORENSIC EXAMINATION 2024-02-26T15:01:23+03:00 Zukhra Adenbaevna Baltasheva scientificjournal072@gmail.com <p>The article discusses the problem of classification of forensic economic examinations. Based on a study of the regulatory and legislative documents of some CIS countries, including the countries of the Customs Union, and various points of view of researchers on this issue, we have proposed our own approach to the classification of forensic economic examinations, including forensic accounting. The proposed classification of forensic economic examinations by genus, type and variety (subspecies) will make it possible to reliably determine the tasks and limits of competence of each type of economic examination, objects of research, and the appropriate methodology for conducting them.</p> 2024-02-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024