Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal https://academics.uz/index.php/zfty <p>Har oyda elektron shaklda chop etiladigan xalqaro ilmiy jurnal. Jurnal barcha yosh tadqiqotchilar, talabalar, magistrlar, professor va doktorantlar hamda umumta’lim maktablari xodimlari uchun ochiq. Jurnalning asosiy maqsadi dunyo tadqiqotchilarini zamonaviy g‘oyalar bilan yaqindan tanishtirish, ularning ilmiy faoliyatini jonlantirish, ilmiy nufuzi va salohiyatini oshirish, turli innovatsion tadqiqotlardagi faolligini oshirish, ilmiy-amaliy ahamiyatini oshirish va ilmiy izlanishlar olib borishdan iborat. uni keng jamoatchilikka tarqatish.</p> <p>Saytdagi havolasi: https://academics.uz/index.php/zfty/index </p> <p>Nomlanishi: “Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari” xalaqaro ilimiy jurnal</p> <p>Tillari: o’zbek, rus, ingliz, tojik,qoraqalpoq.</p> <p>Muassis: "SCIENTIFIC PROBLEMS AND SOLUTIONS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT</p> <p>Nashr boshlanish yili: 2023</p> <p>Davomiyligi: yiliga 12 ta son</p> <p>Ixtisosligi (sohalar):</p> <p>1. Aniq fanlar<br />2. Tabiiy fanlar<br />3. Texnika fanlari<br />4. Pedagogika fanlari<br />5. Ijtimoiy-gumanitar fanlar<br />6. Falsafa fanlari <br />7. Filologiya fanlari<br />8. Iqtisod fanlari<br />9. Aritektura va dizayn<br />10. Musiqa va sport</p> "SCIENTIFIC PROBLEMS AND SOLUTIONS" en-US Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal 3030-3044 YEVROPADA QUR’ONSHUNOSLIK MARKAZLARI VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI FAOLIYATI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2903 <p>Ushbu maqolada Yevropada Qur’onshunoslik markazlari va ularning bugungi kundagi faoliyati haqida ma’lumot berilgan.</p> Fotimaxon Mahmud qizi Sodiqova Copyright (c) 2024 2024-01-01 2024-01-01 2 2 5 9 HARBIY PSIXOLOGLARNI TAYYORLASHDA BUGUNGI KUN TALABLARI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2906 <p>Ushbu maqolada harbiy psixologlarni tayyorlashda bugungi kun talablari, harbiy psixolog shaxsiga xos xususiyatlar, harbiy psixologlarning boshqa soha vakillaridan farqi haqida so’z yuritilgan. Maqola harbiy bilim yurtlarida tahsil olyotgan kursatlar, psixologiya yo’nalishi talabalari, mustaqil izlanuvchilar, harbiy psixologiya bo’yicha malakasini oshirayotgan shaxslar uchun&nbsp; mo’ljallangan.</p> MUSLIMA BAHODIR QIZI ABDUHAKIMOVA Copyright (c) 2024 2024-02-02 2024-02-02 2 2 10 15 MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARDA MILLIY QADRYATLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2907 <p>Ushbu maqolada&nbsp; milliy&nbsp; qadriyatlarning&nbsp; ta’lim-tarbiya&nbsp; jarayonidagi o‘rnigan bag‘ishlangan tarbiyachilik kasbi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tayyorlashda muhim ro’l o’ynaydi. Ta’lim-tarbiya&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jarayoniga&nbsp;&nbsp;&nbsp; milliy qadriyatlarning&nbsp;&nbsp;&nbsp; ba’zi&nbsp;&nbsp;&nbsp; jihatlarini&nbsp; joriy&nbsp; etish&nbsp; orqali&nbsp; tarbiya&nbsp; ishlarida&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amalga oshirish zarurati&nbsp; atroflicha&nbsp; o‘rganilgan.&nbsp;</p> Adolat Muhammadjonovna Xolmatova Muazzam Muhammadfozilova Copyright (c) 2024 2024-02-01 2024-02-01 2 2 16 19 MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2947 <p>The article analyzes and scientifically substantiates the need for modern information technologies in improving the professional and methodological training of future teachers, the use of multimedia in the educational process in the structure of professional and methodological training.</p> Rasim Zolimkhon Khayrov Bakhodir Turdimurodovich Umirov Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 20 23 ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ГУВОХНИНГ ХАФВСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МУАММОЛАРИ https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2948 <p>мазкур мақолада, одил судловни амалга оширишда жиноят процессининг муҳим иштирокчиси ҳисобланган гувоҳнинг процессуал мақоми, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашда қонуний, адолатли ва асосли қарор қабул қилишнинг муҳим кафолати ҳисобланган гувоҳларнинг кўрсатувлари ишончлилигини таъминлаш мақсадида уларнинг хавфсизлигини таъминлаш борасидаги қонун нормаларини қўллашдаги айрим муаммолар таҳлили юритилган.</p> Мунира Шухрат қизи Суюндикова Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 24 31 МАМЛАКАТНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА СОЛИҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2949 <p>Солиқларнинг юзага келишини қадимий манбалардан хам кузатиш мумкин. Аммо солиқлардан ижтимоий-иқтисодий жараёнларни тартибга солишда давлат улардан қурол сифатида фойдаланганлигини факат юзага келган солиқ турлари орқали билиш мумкин.</p> Наргиза Камилова Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 32 42 ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2950 <p>Для обеспечения эффективной и безаварийной работы высоковольтных кабельных линий предпочтительными являются следующие пять методов и приемов диагностики, использование которых возможно и оправдано в системах непрерывного и периодического мониторинга технического состояния кабельных линий. Распределенный температурный мониторинг высоковольтной кабельной линии, который позволяет отслеживать продольный температурный профиль кабельной линии с разрешением до одного метра. Такая подробная информация позволяет обслуживающему персоналу контролировать условия эксплуатации всей кабельной линии, ее рабочую температуру, а также выявлять дефектные участки линии с повышенными температурами.</p> Ислом Тогаев Умид Алиев Журабек. Хушвақтов Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 43 47 O ‘ZBEK TILI DARSLARIDA TALABALARNING MATN YARATISH MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH. https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2951 <p>Ushbu maqolada rusiyzabon guruhlarning o‘zbek tilidan amaliy mashg‘ulot darslarida talabalarning matn yaratish malakalarini shakllantirishning ayrim yo‘l-yo‘riqlari haqida so‘z boradi.</p> Anadjan Tadjibaevna Baltaeva Ulug’bek Shamsiddin o’g’li Gaybullayev Asilbek Avaz o‘g‘li Nematov Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 48 53 “YULDUZLI TUNLAR”ROMANI MISOLIDA FRAZEOLOGIK TAHLIL (AXSI.AJALGA DAVO YO’Q!) https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2952 <p>Tilshunoslikning asosiy sohalaridan bo’lmish frazeologiya bo’limi hozirgi kunda yetarli darajada o’rganilgan bo’lsada,frazeologizimlar va ularning matnlar tarkibida kelishini chuqurroq o’rganish maqsadida ushbu maqolani yozdik.Mazkur maqola orqali Primqul Qodirovning frazeologik mahorati qay darajada yuqori ekanligini “Yulduzli tunlar” romanining birgina ”Axsi.Ajalga davo yo’q” nomli bobida ishlatgan iboralaridan bilib olamiz.</p> Sabrina Sobirjon qizi Rashidova Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 54 57 TIBBIYOT XODIMLARINING XORIJIY TILNI BILISHI QANCHALIK MUHIM? https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2953 <p>Hozirgi kunda mamlakatimizda juda ko’p sohalarga e’tibor qaratilyapti. Bular qatoriga tibbiyot sohasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buni rivojlantirish uchun malakali ta’lim tizimiga ham shu jumladan tibbiyot xodimlarining xorijiy tilni bilish darajasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Tibbiyot sohasini bitirib chiqqandan keyin ham tajriba almashish uchun xorijga chiqishi mumkin bunga yetarlicha sabablar bor. Bundan tashqari til sertifikatlarini qo’lga kiritgan talabalar uchun qo’shimcha imtiyozlar mavjud.</p> Shuxrat Turatov Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 58 62 XORIJIY TILLARNING TIBBIYOT XODIMLARI KASBIY FAOLIYATIDAGI ROLI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2954 <p>Ushbu maqolada xorijiy tillarni o’rganishning ustun jihatlari va tibbiyot xodimlari kasbiy faoliyatida qanchalik muhim ekanligi muhokama qilinadi. Dunyo tobora globallashib borayotgan bir paytda xorijiy tillarni o’rganish shunchaki qiziqish emas, balki zamon talabi bo’lib bormoqda. Tibbiyot xodimi bemorning tili, dini, irqidan qattiynazar unga yordam ko’rsatishi bu uning burchidir. Bemor bilan muloqat qilishida, uning shikoyatlaridan kelib chiqib unga tashxis qo’yishida, kasbiy ko’nikmalarini oshirishda xorijiy tillarni bilishi tibbiyot xodimi uchun juda muhim.</p> Ozoda Avaz qizi Arzikulova Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 63 68 TIBBIY TA'LIMDA CHET TILI O'RGANISHNING AHAMIYATI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2955 <p>Ushbu maqolada xorijiy tillarni o’rganishning ustun jihatlari va tibbiyot xodimlari kasbiy faoliyatida qanchalik muhim ekanligi muhokama qilinadi. Dunyo tobora globallashib borayotgan bir paytda xorijiy tillarni o’rganish shunchaki qiziqish emas, balki zamon talabi bo’lib bormoqda. Tibbiyot xodimi bemorning tili, dini, irqidan qattiynazar unga yordam ko’rsatishi bu uning burchidir. Bemor bilan muloqat qilishida, uning shikoyatlaridan kelib chiqib unga tashxis qo’yishida, kasbiy ko’nikmalarini oshirishda xorijiy tillarni bilishi tibbiyot xodimi uchun juda muhim.</p> Temurbek Yormaxmadov Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 69 74 XORIJIY TILLARNING TIBBIYOT SOHASIDAGI MUHIM O’RNI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2956 <p>Ushbu maqolada xorijiy tillarninng tibbiyot sohasidagi muhim o’rni yoritib berilgan. Tibbiyotda xorijiy tilni o’rganish ushbu sohani rivojlanishi va tibbiyot sohasi rivojlangan davlatlar qatoriga qo’shilish uchun eng muhim rol o’ynaydi. Tibbiy xodimlari ish jarayonida turli tibbiy texnologiyalaridan foydalaniladi. Deyarli barcha texnika tillari ingliz tilida bõlib boshqaruvchidan ingliz tilini bilishni talab qiladi. Chet davlatlarga tibbiy malakani oshirishga boradigan bõlsak õz tilimizda emas aksincha keng qoʻllaniladigan til - ingliz tilida amalga oshirilidadi.</p> Sevinch Bagirova Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 75 80 ОИЛАДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ТАЗЙИҚ ВА ЗЎРАВОНЛИККА УЧРАГАН ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2957 <p>Мақолада хотин-қизларни оилада учрайдиган тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш борасида юртимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар таҳлил этилган. Шу билан биргаликда, аёлларга нисбатан содир этилган тазйиқ ва зўравонликнинг статистик таҳлили, бунга сабаб бўлган шароитлар ва омиллар тадқиқ этилиб, мазкур масалада таклиф ва мулоҳазалар билдирилган.</p> Нодира Акрамовна Хушвактова Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 81 86 ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРИ БЎЙИЧА «АХБОРОТЛАР БАНКИ»НИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2958 <p>Ушбу мақолада Қорақалпоғистон ҳудудида жойлашган меъморий ёдгорликларни мониторинг натижалари, техник ҳолатлари ва қурилмалари тўғрисида маълумотлар келтирилган.</p> Гавҳар Дурдиева Дилноза Камалова Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 87 92 THE IMPACT OF AIRBORNE DUST ON HUMAN HEALTH: UNDERSTANDING THE RISKS AND STRATEGIES TO REDUCE THEM https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2959 <p>Airborne dust is a ubiquitous environmental hazard that can have serious consequences for human health. From industrial emissions to natural sources such as soil and pollen, airborne dust contains a complex mixture of particles that can have varying effects on the human body. The purpose of this article is to comprehensively review the respiratory, cardiovascular, and general health effects of airborne dust and propose mitigation strategies to address this important public health problem.</p> Sabrina Ibodullayeva Sherzod Shaymatov Ismail Nazarov Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 93 97 ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2960 <p>в данной статье как и в мировом сообществе, произошли большие изменения в демократической сфере, сокращается политическая дистанция между государством и обществом, проанализированы политические концепции демократизации государства. Более того, в результате исследования попытались выяснить реформы и динамические изменения, которые привели к повышению доверия к государству среди граждан в нашей стране.</p> Элдар Эрмаматович Курбанов Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 98 104 XORIJIY TILLARNI TIBBIYOT XODIMINING HAYOTIDAGI O`RNI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2961 <p>Dunyoda 240 dan ortiq davlat va 7 mingga yaqin turli tuman tillar mavjud. Bir mamlakatning o`zida 5-6 xil tildan foydalanishadi. Shunday ekan ko`p til bilgan inson har qanday muammosini qiyinchiliksiz hal qilishi, dunyo kezishi va maqomli ishda ishlashi mumkin. Xorijiy tillarni bilish tibbiyot xodimlariga samarali muloqot qilish, sifatli tibbiy yordam ko‘rsatish, mijozlar bazasini kengaytirish, xalqaro loyihalarda ishtirok etish va kasbiy istiqbollarini oshirishda afzalliklarni beradi.</p> Nastarin Abdixoliqova Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 105 110 ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УЗБЕКИСТАНА https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2962 <p>Образование неразрывно связано с экономической производительностью и ростом личных доходов.&nbsp;Но что такого в образовании, которое создаёт эту связь?&nbsp;В этой статье можно увидеть, что влияние образования в первую очередь зависит от его качества, но существует множество показателей качества образования которые не одинаково работают.&nbsp;В статье мы рассмотрим распределение качества образования по всему миру, что даже в странах с полным набором учащихся и высокими расходами на образование влияние инвестиций значительно различается, а также то, что мы знаем о качестве образования из данных последнего десятилетия.</p> Муслима Тохирова Шахло Облобердиевна Джамалдинова Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 111 118 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2963 <p>Тема преподавания русского языка в медицинских вузах является актуальной и важной, учитывая международную студенческую миграцию, необходимость эффективной коммуникации с пациентами и профессиональную подготовку врачей и медицинского персонала. В данной статье обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели русского языка в медицинских вузах, такие как специфика медицинского языка, недостаток мотивации студентов, ограниченное время на преподавание языка, недостаток специализированных учебных материалов и необходимость развития коммуникативных навыков. Для решения этих проблем предлагаются меры, такие как разработка специальных программ и учебных материалов, использование современных методик преподавания, интеграция изучения русского языка с медицинскими предметами, содействие междисциплинарному сотрудничеству и поддержка студентов в развитии мотивации и коммуникативных навыков.</p> Маржона Облокулова Зайнаб Холмуродова Шахло Облобердиевна Джамалдинова Copyright (c) 2024 2024-02-05 2024-02-05 2 2 119 126 INNOVATSION TAʼLIM – ZAMONAVIY O’QITISH ASOSI https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2964 <p>Innovatsion taʼlim – bu boʻlajak mutaxassislarni joylarda ishlashga tayyorlovchi jarayon boʻlib, u avval olgan bilimlar asosida taʼlimni takomillashtirish va samarali yangicha yondashuv qilishdan iborat. Unda taʼlim – tarbiyada yangicha sifat koʻrsatkichiga erishib, yuqori samaradorlikni qoʻlga kiritish amalga oshiriladi va ijodkorlikka yoʻnaltiriladi hamda taʼlim texnologiyalarini yangicha sifat bosqichiga koʻtarish, shuningdek, taʼlim – tarbiyada zamonaviy yondashuvlarni tashkil qilib borishni taʼminlaydi. Innovatsion taʼlimda zamon bilan hamnafas taʼlim texnologiyalarini yaratish bilan shugʻullanishga doim imkoniyat yaratilib boriladi.</p> Abbosbek Shodiyorov Xosiyat Aktam qizi Toshquvatova Shaxlo Obloberdiyevna Djamaldinova Copyright (c) 2024 2024-02-05 2024-02-05 2 2 127 136 BOJXONA SOHASIDA FUQAROLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINI TA’MINLASH BO’YICHA AMALGA OSHIRILADIGAN CHORA-TADBIRLARNI TAKOMILLASHTIRISH. https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2965 <p>Ushbu maqolada bojxona sohasida fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash bo’yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlarni takomillashtirish to’g’risida so’z boradi.</p> Shermuhammad Shodmonovich Shukurov Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 137 143 TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATSION YONDASHUVLARNI O'Z ICHIGA OLISH https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/2972 <p>Ushbu maqolada til o’rganish davomida o’yin hamda ta’limga doir yangiliklarni ahamiyati va&nbsp; ularning faol usuli bo'lib, muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritiladi. Chet tilini o‘rgatish ilmi, muallim va o‘quvchi faoliyatini o‘rganish metodi jumladan chet tilini o‘qitish metodikasi haqida, chet tilini o‘qitish metodikasida qo‘llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so‘z boradi.</p> Farangiz Salohiddin kizi Abduvaliyeva Copyright (c) 2024 2024-02-04 2024-02-04 2 2 144 149 TASKS AND PROBLEMS OF ECONOMIC FORENSIC EXAMINATION https://academics.uz/index.php/zfty/article/view/3088 <p>The article discusses the problem of classification of forensic economic examinations. Based on a study of the regulatory and legislative documents of some CIS countries, including the countries of the Customs Union, and various points of view of researchers on this issue, we have proposed our own approach to the classification of forensic economic examinations, including forensic accounting. The proposed classification of forensic economic examinations by genus, type and variety (subspecies) will make it possible to reliably determine the tasks and limits of competence of each type of economic examination, objects of research, and the appropriate methodology for conducting them.</p> Zukhra Adenbaevna Baltasheva Copyright (c) 2024 2024-02-26 2024-02-26 2 2 150 158